Některé chemické látky, které jsou dnes zakázány, protože poškozují lidské zdraví a životní prostředí, byly nejprve vnímány velmi pozitivně. Až postupem času se u nich projevily příliš rizikové vlastnosti – příkladem jsou DDT, freony či PCB. V současnosti jsou v Evropské unii používány desítky tisíc látek, u kterých nemáme ani základní informace o vlivu na zdraví člověka či životní prostředí. Část těchto látek přitom vzbuzuje obavy z obdobných vlastností jako měly chemické látky, jejichž používání již bylo zakázáno. Jsou to látky, které se hromadí v tkáních živých organismů, které se velmi pomalu rozkládají, které ovlivňují hormonální systém či rozmnožovací soustavu.

Neudržitelnost této situace si uvědomila i Evropská komise, která v říjnu 2003 předložila návrh nové chemické legislativy, pro kterou se vžila zkratka REACH (ze slov registrace, vyhodnocení a povolování chemických látek). REACH by měl odstranit informační mezeru ve znalostech dopadů používaných chemických látek a vést k tomu, že rizikové chemické látky budou nahrazeny dostupnými bezpečnějšími alternativami. Na těchto stránkách najdete informace o tom, jak jsme při svém každodenním životě obklopeni (ať už dobrovolně či nikoliv) chemickými látkami, které mohou být pro náš život nebezpečné.

Náš chemický dům - vstup »

Stránky vznikly za finanční podpory projektu ChemicalReaction
(společný projekt European Environmental Bureau,
Friends of the Earth Europe a Greenpeace).
Chemical Reaction
REACH - české stránky - Budoucnost bez jedů

(c) 2005, Arnika.org